Înființări firme și găzduire sediu social


Ai o super idee de afaceri și vrei sa începi rapid business-ul cu un buget mic?

 Ai deja compania ta și îi cauți un sediu social confortabil?

Noi iubim startup-urile și te vom ajuta cu înființarea companiei și cu găzduirea sediului social.

 ANTREPRENOR ÎN 3 ZILE

Înființăm firma rapid și simplu pentru tine

Tu vrei firma!

Noi te ajutam să fii ANTREPRENOR ÎN 3 ZILE.

Alegi intre SRL, PFA IF, iți redactăm Actul Constitutiv în care includem cât mai multe obiecte de activitate pentru a putea fi versatil în afaceri.

 

Preturile sunt avantajoase și serviciile sunt de calitate. Vrem sa iți câștigam parteneriatul și după ce ai firma.


Experienta de peste 15 ani în relația cu Registrul Comerțului.Rapid si eficient
Rapid si eficient

NU MAI AȘTEPTA!

SUNA LA:

0721925152NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA

SPĂLĂRII BANILOR

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului publicata in data de 18 iulie 2019 a modificat cadrul legal in acest domeniu transpunând in sistemul național legislativ directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2011/2.258

 

Entități raportoare

 

Entitățile raportoare vizate de Legea nr. 129/2019 sunt:

instituțiile financiare și de credit (inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor străine);

administratorii de fonduri de pensii private, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;

furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale,

furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei de la punctele patru și cinci;

agenții imobiliari;

alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști (comercianti), bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

 

Entitățile anterior menționate trebuiau sa se conformeze cu prevederile legale specificate pana pe data de 17 ianuarie 2020.

 

Obligațiile entităților raportoare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, principalele obligații ale entităților raportoare sunt:

Obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte;

Obligații decurgând din procedura raportării;

Obligația de a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei

Obligația de a ține evidența documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali

Obligația păstrării documentelor care atestă aplicarea procedurilor de cunoaștere a clientelei

Obligația identificării și evaluării riscurilor

Obligația de a comunica Oficiului datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.

 

Măsuri de cunoaștere a clientele

O măsura importanta specificata de noul cadru legal se refera la măsurile de cunoaștere a clientele. Acestea trebuie aplicate în scop preventiv, prin analizarea riscului pe care relațiile de afaceri cu clienții sau cu potențialii clienți le pot genera incluzând identificarea clientului și a beneficiarului real din spatele unei tranzacții (persoana care deține sau controlează clientul sau în numele căreia acționează clientul) sau investigații mai complexe in funcție de gradul de risc. Masurile de cunoaștere a clientelei sunt împărțite, in accepțiunea legii, in masuri standard, masuri simplificate si masuri suplimentare, in funcție de gradul de risc al clientului.

In situația in care nu se pot aplica măsurile de cunoaștere a clientelei, aceasta trebuie să înceteze orice relație sau tranzacție și să sesizeze autoritățile în legătură cu clientul despre care are suspiciuni.

 

Entitățile raportoare au obligația de a păstra in format letric sau in format electronic, toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor masuri (ex. copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor si verificărilor efectuate, inclusiv informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronica necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela) pentru o perioada de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.

 

Declararea beneficiarului real

Conform dispozițiilor art. 19 alin. (1), (2) si (5) din legea menționată sunt stabilite atribuții noi in sarcina Oficiului National al Registrului Comerțului, care va organiza un registru central in care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înmatriculare in Registrul Comerțului (Registrul Beneficiarilor Reali).

In acest sens, persoanele juridice menționate mai sus vor depune la înmatriculare, anual, sau ori de cate ori intervine o modificare, o declarație in forma autentică privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea înregistrării in Registrul Beneficiarilor Reali. Termenul limită pentru depunerea declarației este iulie 2020.

 

Sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor anterior menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

 

De asemenea, nedepunerea declarației poate atrage dizolvarea societății, in condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

PFA-urile și întreprinzătorii persoane fizice au noi reguli care obligă în unele cazuri la restructurarea activității

Persoanele fizice autorizate și întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, au un nou cadru care le obligă să se încadreze în maximum 5-10 clase de activități și să limiteze numărul de angajați la maximum 3-8 persoane. Noile reguli au fost introduse în octombrie și, conform ONRC, devin valabile începând de astăzi. Firmele au un interval la dispoziție pentru conformare.

 

Termenul de conformare este de 2 ani, până cel târziu la jumătatea lunii ianuarie 2019.

Din martie 2019, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va radia automat PFA-urile și întreprinderile individuale care nu s-au conformat până la acel moment noilor reguli.

 

''Începând cu data de 16.01.2017, se modifică modul de înregistrare și de funcționare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) și întreprinderilor familiale (IF). Facem precizarea că, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut mai sus, trebuie să solicite oficiului registrului comerțului competent modificarea în mod corespunzător a mențiunilor din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate. În termen de 60 de zile de la împlinirea celor 2 ani, oficiul registrului comerțului radiază din oficiu persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care nu au operat modificările impuse de legislația în vigoare'', atenționează ONRC.

 

Puteti regasi articolul integral pe profit.ro

Firmele cu capital social minim de 45.000 lei nu mai pot opta, cel puțin momentan, pentru impozit pe profit

De la 1 ianuarie 2018, firmele obligate să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu mai pot opta pentru achitarea impozitului pe profit în cazul deținerii unui capital social de minimum 45.000 de lei, așa cum a fost în 2017. Totuși, măsura ar putea fi reintrodusă pe viitor de parlamentari, prin lege, însă va trebui îndeplinită o nouă condiție: societățile în cauză să aibă cel puțin doi angaajati.

 

Posibilitatea firmelor de a trece la aplicarea impozitului pe profit în cazul deținerii unui capital social de cel puțin 45.000 de lei a fost eliminată din legisație de la 1 ianuarie 2018, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017.
Impozitarea dividendelor 2018

Impozitare PFA SRL si IMM
Impozitare PFA SRL si IMM

Pentru dividende rămâne impozitul de 5%.

În plus, se va plăti încă 10% aplicat la salariul minim brut pe economie, contribuție la sănătate (CASS), dacă valoarea veniturilor realizate astfel este mai mare de 12 salarii minime pe economie.

Pentru anul 2018 ca sa vedem daca ne incadram in plafonul de 12 salarii minime cu valoarea dividendelor, trebuie sa insumam toate veniturile din activitati independente + dividende + chirii + alte surse obtinute "in anul fiscal precedent" adica din 2017 asa cum zice alin 3 de la art 170 din Codul fiscal modificat. 

 

Persoană fizică autorizată (PFA) 2018 și alte activități independente

 

În principiu, cei care sunt și salariați și obțin și venituri ca PFA vor plăti contribuția la pensii (CAS) și sănătate (CASS) și pentru salarii, dar și pentru veniturile ca PFA. Contribuțiile nu se calculează totuși la tot venitul PFA, ci doar la salariul minim pe economie, spre deosebire de salariu, unde se aplică la valoarea întreagă.

PFA, PFI, întreprinderile individuale, cei cu profesii liberale, cei cu activităţi agricole etc. vor plăti contribuții, dacă au obținut în anul anterior venituri cumulate din aceste activități de minimum 12 salarii minime brute pe economie (22.800 de lei), astfel:

Contribuția pentru pensii (CAS) pentru PFA va fi de 25%, aplicată unui venit ales de către contribuabil cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară (1.900 de lei) ,

Contribuția la sănătate (CASS) pentru PFA va fi de 10% la salariul minim pe economie (1.900 lei)

Se plătește și impozit pe venit de 10%, indiferent de valoare.

Mai detaliat, conform  OUG 79/2017, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuția de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;

b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual.

c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

 


Ce alte elemente mai diferențiază PFA de SRL?

 

In cazul PFA trebuie sa știi ca:

Sunt costuri reduse de înfiinţare si costuri reduse pentru administrare; Nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul de PFA având dreptul să administreze propria contabilitate.

  Profitul realizat de PFA poate fi valorificat oricând, fără necesitatea împărţirii dividendelor.

• Un PFA se poate înfiinţa numai pe baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului; deci se pot alege doar codurile CAEN care privesc  activităţi ce pot fi prestate de solicitant;

• Dacă PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, acesta nu este scutit de la plata contribuţiilor la CASS si CAS, care se va calcula pe baza venitului minim pe economie;

• Deținătorul PFA răspunde cu bunurile proprii pentru obligațiile asumate ca PFA;

 

Pentru SRL trebuie sa știi ca:

  Asociatul nu trebuie să ateste pregătirea profesională;

  Nu există limitări în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;

  Răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării;

• Cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA. Există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat

•  Asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende, care trebuie mai întâi impozitate.


Acte necesare pentru înființare firma SRL sau PFA

Do it yourself
Scurt ghid pentru infiintarea unei firme

Vrei sa eviti plata onorariului si sa iti infiintezi propria firma?

In continuare iti prezentam pe scurt pasii si documentele necesare pentru infiintarea unei firme (societate cu raspundere limitata, PFA, inreprindere familiala etc.) .

 

Alegerea formei de organizare a firmei:

In functie de obiectul de activitate sau de calificare, de numarul asociatilor, complexitatea contabilitatii si principiile de impozitare aplicabile, va trebui sa te hotarasti daca vrei sa devii persoana fizica autorizata PFA, sa infiintezi o societate cu raspundere limitata SRL, o intreprindere individuala sau familiala sau poate o asociatie (aceasta din urma fiind supusa unui alt cadru legislativ decat cel vizand "fimele" in general).

 

Denumirea:

Mai intai trebuie sa identifici disponibilitatea de denumire a viitoarei firme. Pentru aceasta, trebuie sa te deplasezi la Oficiul Registrului Comertului, sa achiti o taxa de 72 de lei si sa completezi un formular pentru efectuarea respectivei verificari.

 

Sediul:

Dupa ce ai facut rezervarea denumirii va trebui sa stabilesti unde va avea firma sediul social. Un contract de inchiriere sau unul de imprumut de folosinta sunt mijloacele prin care poti stabili sediul social al societatii. Nu uita ca pe langa acordul proprietarului imobilului va trebui sa obtii si acordul asociatiei de proprietari daca vei decide ca sediul social al firmei sa fie intr-un apartament la bloc.  Alegerile facute cu privire la sediul social vor putea atrage o impozitare majorata asupra imobilului respectiv!

 

Actul Constitutiv:

Dupa ce ai stabilit sediul social, va trebui sa redactezi Actul Constitutiv al societatii unde vor fi identificati asociatii, administratorul, capitalul social, partile sociale, obiectul principal de activitate precum si cele secundare. Astfel, trebuie sa identifici codurile CAEN in care se incadreaza profilul afacerii tale. 

 

Declaratii:

In continuare, este necesar ca asociatii sa declare in scris, prin act autentic (la notar sau avocat) calitatea de asociat si administrator in cadrul firmei.

Totodata, administratorul va trebui sa dea un specimen de semnatura in prezenta unui notar public.

 

Capitalul social:

In final, va trebui depus la orice unitate bancara capitalul social al firmei in valoare minima de 200 de lei.

 

Formulare Registrul Comertului:

Dupa intocmirea dosarului, se vor completa cererea de inregistrare in Registrul Comertului, de infiintare si autorizare a societatii, vectorul fiscal necesar pentru a stabili daca firma va fi decalarata ca IMM sau platitoare de impozit in cuantum de 16% din profit, declaratiile pe propria raspundere pentru sediu fara activitate sau cu activitate de birou si declaratiile in vederea autorizarii la terti si eventual, declartii de autorizare si functionare a punctelor de lucru.

Dupa verificarea dosarului de catre reprezentantii Registrului Comertului, se va emite o nota de calcul privind taxele aferente infiintarii firmei. Dupa achitarea acestora se va depune dosarul la registratura ORC urmand ca ulterior sa urmaresti starea acestuia pana la solutionare.

  

Daca te incurci undeva, apeleaza-ne la 0721925152 si continuam procedura de acolo de unde ai lasat-o tu.

 

Daca ti se pare totusi complicat, noi te scutim de multe drumuri si iti optimizam costurile astfel incat mare parte din onorariul nostru sa fie acoperit prin economiile facute.NU MAI AȘTEPTA!

SUNA LA:

0721925152

Costuri transparente pentru înființare SRL PFA si pentru găzduire sedii sociale. Noi te ajutam în drumul tău spre succes.