Declarație privind beneficiarul real 2021

0721925152

Info:

Începând cu data de 30 aprilie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2021 prin care se stabilește in sarcina persoanelor juridice (firmele) cu asociați doar persoane fizice, să declare beneficiarul real al activității economice la Registrul Comerțului.

 

Cost total depunere declarație - 230 de lei.

 


Ce e de făcut?

1.     Companiile sunt obligate ca anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, să depună o declarație privind beneficiarul real, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali.

 

2.    În ceea ce privește actele ce trebuie depuse odată cu completarea acestei declarații, acestea sunt:

- Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original) –  formular;

- Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) – detalii; formular – tip;

- Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) – (copie);

- Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

 

Notă - site ONRCDeclarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat

cum te ajutăm noi?

1.     Ne transmiți documentația necesară prin mijloace electronice;

 

2.     Noi întocmim dosarul și îl depunem la Registrul Comerțului;

 

3.     Îți comunicăm dovada încheierii cu succes a operațiunii;


Model Declarație Beneficiar real 2021:

Download
Model Declarație Beneficiar Real 2021
Model Declarație Beneficiar Real 2021
declaratie beneficiar real.pdf
Adobe Acrobat Document 505.4 KB

Notă - site ONRC : Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat

cât costă?

- Redactare documentație,

- Întocmire dosar,

- Costuri împuterniciri și

- Depunere

 

Total - 230 de lei.

 

 

Aici găsești prețurile pentru toate serviciile noastre.

0721925152