Intrebari frecvente


Cum îmi transfer la voi sediul social?

Este simplu. Ne suni sau ne scrii, ne transmiti cateva poze sau scan-uri dupa documentele companiei și noi îți trimitem un curier cu documentele pe care va trebui să le semnezi.

Dacă vrei și ai timp, ne poți face o vizită iar noi pregătim documentația și cafeaua.


Ce obiect de activitate sa aleg?

Obiectul principal de activitate trebuie sa vizeze activitatea pe care vrei sa o intreprinzi. In Actul Constitutiv al societatii, vor fi oricum incluse fara costuri suplimentare cat mai multe obiecte de activitate cod CAEN care nu necesita autorizari speciale, astfel incat sa poti dezvolta afaceri noi fara a mai fi necesare interventii si taxe suplimentare la Registrul Comertului.


Unde ne întâlnim?

Rapiditatea si costurile reduse se obțin prin eficienta, asa ca ne putem întâlni:

online,

direct la sediul nostru sau

la Registrului Comerțului.


Cât durează?

Te facem antreprenor în 3 zile lucrătoare! Lucrarile mai complexe pot dura mai mult.


Ce alte costuri mai sunt?

Niciun alt cost fata de ce ti-am spus de la inceput.


Cum plătesc?

Cash sau transfer bancar. In curând și card.


Doar în București?

Nu! Pentru sedii din Judetul Ilfov, preturile pentru serviciile prestate sunt ca si pentru cele din Bucuresti. Pentru sedii din alte judete, se mai adauga costurile legate de transport si eventual cazare.


Dupa ce am firma ma mai puteti ajuta?

Bineinteles! In mod direct sau prin colaboratorii nostri ai acces la contabilitate, autorizari puncte de lucru sau orice alte mentiuni privind Registrul Comertuliu si asistenta juridica prin avocat. Prin intermediul nostru poti externaliza toate activitatile conexe astfel incat tu sa te ocupi mai atent de afacerea ta.


Cum pot afla mai multe?

Suna-ne la 0721925152! Te ajutam cu placere.


NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA

SPĂLĂRII BANILOR

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului publicata in data de 18 iulie 2019 a modificat cadrul legal in acest domeniu transpunând in sistemul național legislativ directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2011/2.258

 

Entități raportoare

 

Entitățile raportoare vizate de Legea nr. 129/2019 sunt:

instituțiile financiare și de credit (inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor străine);

administratorii de fonduri de pensii private, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;

furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale,

furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei de la punctele patru și cinci;

agenții imobiliari;

alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști (comercianti), bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

 

Entitățile anterior menționate trebuiau sa se conformeze cu prevederile legale specificate pana pe data de 17 ianuarie 2020.

 

Obligațiile entităților raportoare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, principalele obligații ale entităților raportoare sunt:

Obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte;

Obligații decurgând din procedura raportării;

Obligația de a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei

Obligația de a ține evidența documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali

Obligația păstrării documentelor care atestă aplicarea procedurilor de cunoaștere a clientelei

Obligația identificării și evaluării riscurilor

Obligația de a comunica Oficiului datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.

 

Măsuri de cunoaștere a clientele

O măsura importanta specificata de noul cadru legal se refera la măsurile de cunoaștere a clientele. Acestea trebuie aplicate în scop preventiv, prin analizarea riscului pe care relațiile de afaceri cu clienții sau cu potențialii clienți le pot genera incluzând identificarea clientului și a beneficiarului real din spatele unei tranzacții (persoana care deține sau controlează clientul sau în numele căreia acționează clientul) sau investigații mai complexe in funcție de gradul de risc. Masurile de cunoaștere a clientelei sunt împărțite, in accepțiunea legii, in masuri standard, masuri simplificate si masuri suplimentare, in funcție de gradul de risc al clientului.

In situația in care nu se pot aplica măsurile de cunoaștere a clientelei, aceasta trebuie să înceteze orice relație sau tranzacție și să sesizeze autoritățile în legătură cu clientul despre care are suspiciuni.

 

Entitățile raportoare au obligația de a păstra in format letric sau in format electronic, toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor masuri (ex. copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor si verificărilor efectuate, inclusiv informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronica necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela) pentru o perioada de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.

 

Declararea beneficiarului real

Conform dispozițiilor art. 19 alin. (1), (2) si (5) din legea menționată sunt stabilite atribuții noi in sarcina Oficiului National al Registrului Comerțului, care va organiza un registru central in care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înmatriculare in Registrul Comerțului (Registrul Beneficiarilor Reali).

In acest sens, persoanele juridice menționate mai sus vor depune la înmatriculare, anual, sau ori de cate ori intervine o modificare, o declarație in forma autentică privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea înregistrării in Registrul Beneficiarilor Reali. Termenul limită pentru depunerea declarației este iulie 2020.

 

Sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor anterior menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

 

De asemenea, nedepunerea declarației poate atrage dizolvarea societății, in condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare.


Ce alte elemente mai diferențiază PFA de SRL?

 

In cazul PFA trebuie sa știi ca:

Sunt costuri reduse de înfiinţare si costuri reduse pentru administrare; Nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul de PFA având dreptul să administreze propria contabilitate.

  Profitul realizat de PFA poate fi valorificat oricând, fără necesitatea împărţirii dividendelor.

• Un PFA se poate înfiinţa numai pe baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului; deci se pot alege doar codurile CAEN care privesc  activităţi ce pot fi prestate de solicitant;

• Dacă PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, acesta nu este scutit de la plata contribuţiilor la CASS si CAS, care se va calcula pe baza venitului minim pe economie;

• Deținătorul PFA răspunde cu bunurile proprii pentru obligațiile asumate ca PFA;

 

Pentru SRL trebuie sa știi ca:

  Asociatul nu trebuie să ateste pregătirea profesională;

  Nu există limitări în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;

  Răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării;

• Cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA. Există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat

•  Asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende, care trebuie mai întâi impozitate.


Acte necesare pentru înființare firma SRL sau PFA

Do it yourself
Scurt ghid pentru infiintarea unei firme

Vrei sa eviti plata onorariului si sa iti infiintezi propria firma?

In continuare iti prezentam pe scurt pasii si documentele necesare pentru infiintarea unei firme (societate cu raspundere limitata, PFA, inreprindere familiala etc.) .

 

Alegerea formei de organizare a firmei:

In functie de obiectul de activitate sau de calificare, de numarul asociatilor, complexitatea contabilitatii si principiile de impozitare aplicabile, va trebui sa te hotarasti daca vrei sa devii persoana fizica autorizata PFA, sa infiintezi o societate cu raspundere limitata SRL, o intreprindere individuala sau familiala sau poate o asociatie (aceasta din urma fiind supusa unui alt cadru legislativ decat cel vizand "fimele" in general).

 

Denumirea:

Mai intai trebuie sa identifici disponibilitatea de denumire a viitoarei firme. Pentru aceasta, trebuie sa te deplasezi la Oficiul Registrului Comertului, sa achiti o taxa de 72 de lei si sa completezi un formular pentru efectuarea respectivei verificari.

 

Sediul:

Dupa ce ai facut rezervarea denumirii va trebui sa stabilesti unde va avea firma sediul social. Un contract de inchiriere sau unul de imprumut de folosinta sunt mijloacele prin care poti stabili sediul social al societatii. Nu uita ca pe langa acordul proprietarului imobilului va trebui sa obtii si acordul asociatiei de proprietari daca vei decide ca sediul social al firmei sa fie intr-un apartament la bloc.  Alegerile facute cu privire la sediul social vor putea atrage o impozitare majorata asupra imobilului respectiv!

 

Actul Constitutiv:

Dupa ce ai stabilit sediul social, va trebui sa redactezi Actul Constitutiv al societatii unde vor fi identificati asociatii, administratorul, capitalul social, partile sociale, obiectul principal de activitate precum si cele secundare. Astfel, trebuie sa identifici codurile CAEN in care se incadreaza profilul afacerii tale. 

 

Declaratii:

In continuare, este necesar ca asociatii sa declare in scris, prin act autentic (la notar sau avocat) calitatea de asociat si administrator in cadrul firmei.

Totodata, administratorul va trebui sa dea un specimen de semnatura in prezenta unui notar public.

 

Capitalul social:

In final, va trebui depus la orice unitate bancara capitalul social al firmei in valoare minima de 200 de lei.

 

Formulare Registrul Comertului:

Dupa intocmirea dosarului, se vor completa cererea de inregistrare in Registrul Comertului, de infiintare si autorizare a societatii, vectorul fiscal necesar pentru a stabili daca firma va fi decalarata ca IMM sau platitoare de impozit in cuantum de 16% din profit, declaratiile pe propria raspundere pentru sediu fara activitate sau cu activitate de birou si declaratiile in vederea autorizarii la terti si eventual, declartii de autorizare si functionare a punctelor de lucru.

Dupa verificarea dosarului de catre reprezentantii Registrului Comertului, se va emite o nota de calcul privind taxele aferente infiintarii firmei. Dupa achitarea acestora se va depune dosarul la registratura ORC urmand ca ulterior sa urmaresti starea acestuia pana la solutionare.

  

Daca te incurci undeva, apeleaza-ne la 0721925152 si continuam procedura de acolo de unde ai lasat-o tu.

 

Daca ti se pare totusi complicat, noi te scutim de multe drumuri si iti optimizam costurile astfel incat mare parte din onorariul nostru sa fie acoperit prin economiile facute.